www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Внедряване на системи за управление

Консултации при разработване и внедряване на системи за управление от типа ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 – партньор на Интегрити Консултинг ООД

 

Системата за управление представлява система от правила и процедури, определящи структурата и организацията на управленските и работните процеси, планирането и изполването на наличните ресурси за постигане на предварително определените цели на организацията и усъвършенстване на предлаганите продукти и услуги, усъвършенстване на управлението на ресурси, удовлетворяване на изискванията на потребителите и др.

 

Стандартът е документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати за постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.

 

Международен е стандартът, който е приет от международна организация по стандартизация или от международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.

 8934511.jpg

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още