www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Реализирани проекти

От 2006 г. до момента екипът на "СВЕМАР КОНСУЛТ" ООД е разработил и реализирал успешно самостоятелно или в партньорство значителен брой проектопредложения по различни грантови схеми:

• Програма за развитие на селските райони, мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания", който се реализира от Асоциация Екополис.

Проектът осъществи 4 информационни дейности, насочени към земеделските производители, в градовете Варна, Добрич, Шумен и Силистра. 

• Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – Покриване на международно признати стандарти, Технологична модернизация в малки и средни предприятия, Технологична модернизация в големи предприятия, Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги, Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия;

• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Квалификационни услуги и обучения за заети лица, Безопасен труд;

• Програма за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд;

• Програма Леонардо да Винчи – сектор Мобилност;

• Програма PHARE Инициативи на пазара на труда BG 0102.05, Алтернативна заетост BG 2003/004-937.11.01 и Развитие на човешките ресурси BG 2004/016-711.11.01 и BG 2005/017-353.10.01 към Министерство на труда и социалната политика;

• Програма PHARE BG 0102.01, компонент “Консултантски услуги за малки и средни предприятия”, Консултантска грантова схема BG 2004/016-711.11.04, Конкурентоспособност BG 2004/016-711.11.04 и Конкурентоспособност BG2005/017-353.10.04 към Министерство на Икономиката и Енергетиката;

• Програма за подкрепа на предприемачеството сред младежите от франкофонското пространство към Националната агенция за младежта и спорта;

• Ваучерна схема към Министерство на икономиката;

• Национален Иновационен Фонд;

• Проект 100;

• Активни услуги на пазара на труда по заемно споразумение със Световната банка;

• В изпълнение на Плана за действие 2002-2006г. на Комуникационната стратегия за подготовка на членството на Р България в ЕС към Министерски съвет;

• Социално инвестиционен фонд;

• Програма Ecolinks – с подкрепата на USAID;

• Програма PLEDGE – с подкрепата на USAID;

• Програми на Пакта за стабилност и др.

 

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още