www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Проекти в процес на изпълнение

Проект по схема "Безопасен труд"

 

Екипът на СВЕМАР КОНСУЛТ ООД ще подпомогне СВЕМАР ООД в изпълнението на проект по схема "Безопасен труд" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Продължителността на проектните дейности ще бъде в рамките на 12 месеца и те ще включват:
 
- провеждане на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирмата;
 
- доставка на лични предпазни средства и работно облекло;
 
- обучение на служителите на фирмата.
 
Заложените цели включват:
 
- създаване на условия за подобряване на качеството на живот на заетите лица в предприятието посредством осигуряване на лична защита и необходим комфорт на работа, което ще даде пряко отражение върху положителната мотивация на персонала към полагане на качествен и високо продуктивен труд.

 

Работа като изпълнител по договор за услуги по проект "Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на Морски клъстър България" изпълняван от СНЦ Морски клъстър България, ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

 

СВЕМАР КОНСУЛТ ООД е избран съгласно принципите на добро стопанско управление и съгласно изискванията на ПМС за изпълнение на три обособени позиции:

1. Проучване на състоянието и развитието на сектора на морската индустрия в България;

2. Проучване на пазара и условията за създаване на колективна търговска марка;

3. Разработване на съдържанието на марката и правила за работа.

Резултатът от реализацията на дейностите е под формата на доклади.

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още