www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Новини

„АСОЦИАЦИЯ ЕКОПОЛИС” СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 111 ОТ ПРСР
02.02.2012

„АСОЦИАЦИЯ ЕКОПОЛИС” СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 111 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ” ОТ ПРСР

Поради лошите метереологични условия настъпи промяна в графика и на 16 –ти и 17 –ти Февруари 2012 г. в град Варна ще се проведе първата от четирите (Варна, Добрич, Шумен, Силистра)предвидени информационни срещи по проекта. Двудневната дискусия цели да разшири знанията на участниците по отношение на важността и ползите от съхраняването и устойчивото управление на природните ресурси, както и възможностите и правилата на ЕС за финансиране на Агроекологични дейности в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г.
Желаещите за участие трябва да попълнят заявление и да отговарят на следните условия: да бъдат регистрирани земеделски производители, или да бъдат собственици на гори или земи от горския фонд, или одобрени ползватели на помощ по мярка 214 „Агроекологични плащания”. За записвания за участие или повече информация се свържете с координатора по проекта на тел. 0885 938 628 или напишете писмо на имейл адрес: association_ekopolis@abv.bg .

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още