www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Внедряване на системи за управление

Консултации при разработване и внедряване на системи за управление от типа ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 – партньор на Интегрити Консултинг ООД

 

Системата за управление представлява система от правила и процедури, определящи структурата и организацията на управленските и работните процеси, планирането и изполването на наличните ресурси за постигане на предварително определените цели на организацията и усъвършенстване на предлаганите продукти и услуги, усъвършенстване на управлението на ресурси, удовлетворяване на изискванията на потребителите и др.

 

Стандартът е документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати за постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.

 

Международен е стандартът, който е приет от международна организация по стандартизация или от международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.

 8934511.jpg

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

04-01-2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на... още

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

08-01-2018

  В периода Август 2016 г. -  Януари 2018 г. фирма „СВЕМАР КОНСУЛТ” ООД успешно изпълнени проект „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр.... още

СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място"

12-08-2016

  СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект с наименование „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр. Варна”, с планирана продължителност от 13 месеца.... още