www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Проекти

 

От нашия екип ще получите:

 

ИНФОРМАЦИЯ
• Предоставяне на информация за възможни източници на финансиране
• Информация относно текущи проекти

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ И ОДИТ
• Съдействие при изготвянето на инвестиционните планове и технически проекти, кандидатстването за разрешителни, провеждането на слънчево-енергийни одити и изготвяне на становища, съдействие при първоначални преговори за банково кредитиране.

РАЗРАБОТВАНЕ
• Съдействие при определяне на точните параметри на проектната идея
• Съдействие при определяне на най-подходящия източник за финанси-ране на проектната идея
• Определяне на цели на проекта
• Обосновка на предложения проект и неговите цели
• Изготвяне на план график на реализация на дейностите
• Изготвяне на бюджет на проекта
• Изготвяне и окомплектоване на пълна проектна документация - концепция, формуляр за кандидатстване, бюджет и бизнес план

УПРАВЛЕНИЕ
• Цялостно управление на проекти – вкл. финансова и техническа отчетност; координация на срокове, изисквания и планирани дейности; подготовка за мониторинг и контакти с финансиращата институция.
• Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство, според процедурите на съответната програма; Провеж-дане на търгове.
• Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти.
• Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешно-фирмени и отворени).

 

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

04-01-2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на... още

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

08-01-2018

  В периода Август 2016 г. -  Януари 2018 г. фирма „СВЕМАР КОНСУЛТ” ООД успешно изпълнени проект „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр.... още

СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място"

12-08-2016

  СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект с наименование „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр. Варна”, с планирана продължителност от 13 месеца.... още