www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

За нас

"СВЕМАР КОНСУЛТ" ООД обединява дейността на мрежа от специалисти и експерти в областта на управленското и бизнес консултиране. Нашата мисия е да осигуряваме експертна помощ и професионални консултантски услуги на нашите клиенти - бизнес организации и обществени институции. В своята дейност ние акцентираме върху индивидуалния подход съобразен с конкретните потребности и изисквания. Екипът от гъвкави експертни групи, работещи по различни модули и конкретна проблематика, включва консултанти с разнообразна квалификация и доказан опит и гарантира постигане на качество и удовлетвореност у вас нашите клиенти.

Разглеждайки портфейлът от услуги на "СВЕМАР КОНСУЛТ" ООД вие ще се убедите, че той е добра основа за изграждане на дългосрочни делови взаимоотношения.

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ И ОДИТ

• Съдействие при изготвянето на инвестиционните планове и технически проекти, кандидатстването за разрешителни, провеждането на слънчево-енергийни одити и изготвяне на становища, съдействие при първоначални преговори за банково кредитиране.

РАЗРАБОТВАНЕ

• Съдействие при определяне на точните параметри на проектната идея
• Съдействие при определяне на най-подходящия източник за финанси-ране на проектната идея
• Определяне на цели на проекта
• Обосновка на предложения проект и неговите цели
• Изготвяне на план график на реализация на дейностите
• Изготвяне на бюджет на проекта
• Изготвяне и окомплектоване на пълна проектна документация - концепция, формуляр за кандидатстване, бюджет и бизнес план

УПРАВЛЕНИЕ

• Цялостно управление на проекти – вкл. финансова и техническа отчетност; координация на срокове, изисквания и планирани дейности; подготовка за мониторинг и контакти с финансиращата институция.
• Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство, според процедурите на съответната програма; Провеж-дане на търгове.
• Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти.
• Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешно-фирмени и отворени).

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

04-01-2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на... още

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

08-01-2018

  В периода Август 2016 г. -  Януари 2018 г. фирма „СВЕМАР КОНСУЛТ” ООД успешно изпълнени проект „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр.... още

СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място"

12-08-2016

  СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект с наименование „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр. Варна”, с планирана продължителност от 13 месеца.... още