www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Свемар Консулт

Информация, разработване, управление на европейски фондове

Екипът на фирма „СВЕМАР КОНСУЛТ” ООД притежава богат опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от различни донорски програми и фондове – по правителствени програми, частни фондове и фондации, международни организации, в т.ч. и от Предприсъединителните и Структурни фондове на ЕС. В зависимост от характера на проекта ние предлагаме избор на най-подходящ източник за получаване на съдействие. След прецизен анализ на възможностите пристъпваме към разработване на съответното проекто-предложение. Предлагаме управление на одобрените проекти в това число и контрол за правилното изразходване на средствата по начин, който да отговаря на предварително договорените условия, техническото и финансовото отчитане пред донорите.

 

 

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

04-01-2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на... още

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

08-01-2018

  В периода Август 2016 г. -  Януари 2018 г. фирма „СВЕМАР КОНСУЛТ” ООД успешно изпълнени проект „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр.... още

СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място"

12-08-2016

  СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект с наименование „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр. Варна”, с планирана продължителност от 13 месеца.... още